On puja in general
108 names of Durga (decl)
108 names of Durga v1
108 names of Durga v2
108 names of Durga (sanskrit only)
All 9 forms of Durga (Navadurga)
Durga yantra
Durga mantras +audio
Durga pictures
108 names of Shiva (decl)
108 names of Shiva v1
108 names of Shiva (sanskrit only)
Shiva Sahasranama +audio only
Shiva yantra
Shiva mantras +audio
Shiva pictures
108 names of Vishnu (decl)
108 names of Satya Narayana
1000 names of Vishnu +audio
108 names of Vishnu (sanskrit only)
Vishnu sahasranama (sanskrit) (pdf, 79kb)
Vishnu Sahasranama +audio only with subtitles
Vishnu yantra
Vishnu mantras
Vishnu pictures
108 names of Krishna (decl)
60 names of Raja Gopala (decl)
108 names of Raja Gopala in sanskrit
Demons killed by Krishna
Krishna yantra
Krishna mantras
Krishna pictures
12 names of Brahma
About Brahma (Shrimad-Bhagavatam)
Brahma mantras
Brahma pictures
108 names of Lakshmi (decl) +audio
108 names of Lakshmi in sanskrit
8 forms of Lakshmi
Lakshmi yantra
Lakshmi mantras
Lakshmi pictures
108 names of Parvati (decl)
1008 names of Parvati
Parvati yantras
Parvati mantras
Parvati pictures
108 names of Sarasvati (decl)
Sarasvati yantras
Sarasvati mantras
Sarasvati pictures
108 names of Gayatri
108 names of Gayatri (sanskrit)
Gayatri Sahasranama (pdf, 115kb)
Gayatri worship (sanskrit) (pdf 1.2MB)
Gayatri yantra
Explanation of Gayatri mantra +audio
Gayatri devi pictures
108 names of Ganesha (decl) v1
108 names of Ganesha (decl) v2
108 names of Ganesha explained
Ganesha names meanings
108 names of Ganesha
Ganesha bhajana (sanskrit)
Ganapati 108 names (sanskrit)
Vinayaka 108 names (sanskrit)
Ganesh arati
Ganesh Sahasranama +audio only
108 names of Ganesha +audio only
Ganesha yantra
Ganesha mantras
Ganesha pictures
108 names of Skanda (decl)
Skanda mantras
Skanda pictures
16 names of Radha
108 names of Radha
158 names of Radha on K
291 names of Radha
Radha stuti
Radha mantras
Radha pictures
108 names of Tulasi (decl)
108 names of Tulasi (sanskrit)
Tulasi mantras +audio
Tulasi pictures
108 names of Hanuman
108 names of Hanuman (decl) +audio
1008 names of Hanuman +audio only
Hanuman yantra
Hanuman mantras
Hanuman pictures
100 names of Kali
1000 names of Kali
Kali yantras
Kali mantras +audio
Kali pictures
108 names of Bagalamukhi
1108 names of Bagalamukhi (decl)
Bagalamukhi yantra
Bagalamukhi mantras
Bagalamukhi pictures
108 names of Patanjali
About Patanjali
Patanjali mantras
Patanjali pictures
108 names of Chaitanya
Pancha tattva gayatri and beeja mantras
Chaitanya pictures
108 names of Nityananda
Nityananda mantras
Nityananda pictures
Agni mantra
Agni pictures
108 names of Dattatreya (decl)
Dattatreja mantras
Dattatreja pictures
108 names of Vishvakarma (decl)
Vishvakarma yantra
Vishvakarma gayatri mantra
Vishvakarma pictures
108 names of Kubera (decl)
Kubera mantras +audio
Kubera yantra
Kubera pictures
Description and forms of Bhairava
108 names of Bhairava (decl)
108 names of Bhairava (sanskrit)
Kaal Bhairava Ashtakam +audio
Bhairava mantras
Bhairava yantra
Bhairava pictures
Dhanvantri mantra
Dhanvantri pictures
Indra mantra
Indra pictures
Tara mantras
Tara yantras
Tara pictures
Tripura Sundari yantras
Tripura Sundari mantras
Tripura Sundari pictures
Matsya pictures
Kurma pictures
Varaha pictures
108 names of Narasimha (decl)
1000 names of Narasimha v1
1000 names of Narasimha v2
Narasimha kavacham
Narasimha yantra
Narasimha mantras
Narasimha pictures
Vamana pictures
Parashurama pictures
108 names of Rama (explained, decl)
Rama mantras
Rama pictures
Balarama sahasranama (pdf,  ...kb)
108 names of Balarama
Balarama yantra
Balarama mantras
Balarama pictures
Buddha mantras
Buddha pictures
Kalki pictures
108 names of Surya (decl)
108 names of Surya (pdf, 103kb)
1008 names of Surya +audio only
Surya yantra
Surya mantras
Surya pictures
108 names of Chandra (decl)
108 names of Chandra (sanskrit)
Chandra yantra
Chandra mantras
Chandra pictures
108 names of Mangala (decl)
108 names of Mangala (sanskrit)
Mangala yantra
Mangala mantras
Mangala pictures
108 names of Budha (decl)
108 names of Budha (sanskrit)
Buddha yantra
Buddha mantras
Buddha pictures
108 names of Guru (decl)
108 names of Guru (sanskrit)
Guru yantra
Guru mantras
Guru pictures
108 names of Shukra (decl)
108 names of Shukra (sanskrit)
Shukra yantra
Shukra mantras
Shukra pictures
108 names of Shani (decl)
108 names of Shani (sanskrit)
Shani yantra
Shani mantras
Shani pictures
108 names of Rahu (decl)
108 names of Rahu (sanskrit)
Rahu yantra
Rahu mantras +audio
Rahu pictures
108 names of Ketu (decl)
108 names of Ketu (sanskrit)
Ketu yantra
Ketu mantras
Ketu pictures
Asatoma mantra +audio
Poornam mantra +audio
Shanti mantra +audio
Moola mantra +audio
Tryambakam mantra +audio
Chapter I on Asanas
Chapter II on Pranayama
Chapter III on Mudras
Chapter IV on Samadhi
Aindra Das on chanting Holy Name

 

Big and beautiful letter Om
Hare Krishna mantra in sanskrit
Tryambakam mantra in sanskrit
Lakshmi moola mantra in sanskrit
Kuber mantra in sanskrit

 

1. Om budhaaya namah

2. Om budhaarcitaaya namah

3. Om saumyaaya namah

4. Om saumyacittaaya namah

5. Om shubha-pradaaya namah

6. Om dridha-vrataaya namah

7. Om dridha-phalaaya namah

8. Om shruti-jaala-prabodhakaaya namah

9. Om satya-vaasaaya namah

10. Om satya-vacase namah

11. Om shreyasaam pataye namah

12. Om abyayaaya namah

13. Om soma-jaaya namah

14. Om sukhadaaya namah

15. Om shriimate namah

16. Om soma-vamsha-pradiipa-kaaya namah

17. Om vedavide namah

18. Om veda-tattvaashaaya namah

19. Om vedaanta-gyaana-bhaaskaraaya namah

20. Om vidyaa-vicaakshanaaya namah

21. Om vidushe namah

22. Om vidvat-priitikaraaya namah

23. Om trijave namah

24. Om vishva-anukuula-samcaaraaya namah

25. Om vishesha-vinayaanvitaaya namah

26. Om vividhaagamasaaragyaaya namah

27. Om viiryavate namah

28. Om vigatajvaraaya namah

29. Om trivarga-phaladaaya namah

30. Om anantaaya namah

31. Om tridashaa-dhipa-pujitaaya namah

32. Om buddhimate namah

33. Om bahu-shaastra-gyaaya namah

34. Om baline namah

35. Om bandha-vimocakaaya namah

36. Om vakaativakagamanaaya namah

37. Om vasavaaya namah

38. Om vasudhadhipaaya namah

39. Om prasannavadanaaya namah

40. Om vandhyaaya namah

41. Om varenyaaya namah

42. Om vaagvilakshanaaya namah

43. Om satya-vate namah

44. Om satya-samkalpaaya namah

45. Om satya-bandhave namah

46. Om sadaadaraaya namah

47. Om sarva-roga-prashamanaaya namah

48. Om sarva-mrityu-nivaarakaaya namah

49. Om vanijyanipunaaya namah

50. Om vashyaaya namah

51. Om vaataangyaaya namah

52. Om vaataa-roga-hrite namah

53. Om sthuulaaya namah

54. Om sthairya-guna-adhyakshaaya namah

55. Om sthuula-suukshma-adi-kaaranaaya namah

56. Om aprakaashaaya namah

57. Om prakaashaatmane namah

58. Om ghanaaya namah

59. Om gagana-bhuushanaaya namah

60. Om vidhi-stutyaaya namah

61. Om vivishaa-laakshaaya namah

62. Om vidvajjana-manoharaaya namah

63. Om caruu-shiilaaya namah

64. Om svaprakaashaaya namah

65. Om capaalaaya namah

66. Om jitendriyaaya namah

67. Om udan-mukhaaya namah

68. Om makhaa-saktaaya namah

69. Om magadha-adhi-pataye namah

70. Om haraye namah

71. Om saumya-vatsara-samjataaya namah

72. Om soma-priya-karaaya namah

73. Om mahate namah

74. Om sihmha-adhirudhaaya namah

75. Om sarva-gyaaya namah

76. Om shikhivarnaaya namah

77. Om shivam-karaaya namah

78. Om piitaambaraaya namah

79. Om piitavapushe namah

80. Om piita-cchatra-dhvajaankitaaya

81. Om khadga-carma-dharaaya namah

82. Om kaarya-kartre namah

83. Om kalushahaarakaaya namah

84. Om aatreya-gotra-jaaya namah

85. Om atyanta-vinayaaya namah

86. Om vishva-pavanaaya namah

87. Om caampeya-pushpa-samkaashaaya namah

88. Om caranaaya namah

89. Om caru-bhuushanaaya namah

90. Om vita-ragaaya namah

91. Om vita-bhayaaya namah

92. Om vishuddha-kanaka-prabhaaya

93. Om bandhu-priyaaya namah

94. Om bandhu-yuktaaya namah

95. Om vana-mandala--samshritaaya namah

96. Om arkeshaana-nivaasasthaaya

97.   Om tarka-shaastra-vishaaradaaya namah

98. Om prashaantaaya namah

99. Om priiti-samyuktaaya namah

100. Om priya-krite namah

101. Om priya-bhuushanaaya namah

102. Om medhaavine namah

103. Om madhava-saktaaya namah

104. Om mithuna-adhi-pataye namah

105. Om sudhiye namah

106. Om kanyaa-raashi-priyaaya namah

107. Om kaama-pradaaya namah

108. Om ghana-phala-ashrayaaya namah

 

 

108 names of Budha (decl)