On puja in general
108 names of Durga (decl)
108 names of Durga v1
108 names of Durga v2
108 names of Durga (sanskrit only)
All 9 forms of Durga (Navadurga)
Durga yantra
Durga mantras +audio
Durga pictures
108 names of Shiva (decl)
108 names of Shiva v1
108 names of Shiva (sanskrit only)
Shiva Sahasranama +audio only
Shiva yantra
Shiva mantras +audio
Shiva pictures
108 names of Vishnu (decl)
108 names of Satya Narayana
1000 names of Vishnu +audio
108 names of Vishnu (sanskrit only)
Vishnu sahasranama (sanskrit) (pdf, 79kb)
Vishnu Sahasranama +audio only with subtitles
Vishnu yantra
Vishnu mantras
Vishnu pictures
108 names of Krishna (decl)
60 names of Raja Gopala (decl)
108 names of Raja Gopala in sanskrit
Demons killed by Krishna
Krishna yantra
Krishna mantras
Krishna pictures
12 names of Brahma
About Brahma (Shrimad-Bhagavatam)
Brahma mantras
Brahma pictures
108 names of Lakshmi (decl) +audio
108 names of Lakshmi in sanskrit
8 forms of Lakshmi
Lakshmi yantra
Lakshmi mantras
Lakshmi pictures
108 names of Parvati (decl)
1008 names of Parvati
Parvati yantras
Parvati mantras
Parvati pictures
108 names of Sarasvati (decl)
Sarasvati yantras
Sarasvati mantras
Sarasvati pictures
108 names of Gayatri
108 names of Gayatri (sanskrit)
Gayatri Sahasranama (pdf, 115kb)
Gayatri worship (sanskrit) (pdf 1.2MB)
Gayatri yantra
Explanation of Gayatri mantra +audio
Gayatri devi pictures
108 names of Ganesha (decl) v1
108 names of Ganesha (decl) v2
108 names of Ganesha explained
Ganesha names meanings
108 names of Ganesha
Ganesha bhajana (sanskrit)
Ganapati 108 names (sanskrit)
Vinayaka 108 names (sanskrit)
Ganesh arati
Ganesh Sahasranama +audio only
108 names of Ganesha +audio only
Ganesha yantra
Ganesha mantras
Ganesha pictures
108 names of Skanda (decl)
Skanda mantras
Skanda pictures
16 names of Radha
108 names of Radha
158 names of Radha on K
291 names of Radha
Radha stuti
Radha mantras
Radha pictures
108 names of Tulasi (decl)
108 names of Tulasi (sanskrit)
Tulasi mantras +audio
Tulasi pictures
108 names of Hanuman
108 names of Hanuman (decl) +audio
1008 names of Hanuman +audio only
Hanuman yantra
Hanuman mantras
Hanuman pictures
100 names of Kali
1000 names of Kali
Kali yantras
Kali mantras +audio
Kali pictures
108 names of Bagalamukhi
1108 names of Bagalamukhi (decl)
Bagalamukhi yantra
Bagalamukhi mantras
Bagalamukhi pictures
108 names of Patanjali
About Patanjali
Patanjali mantras
Patanjali pictures
108 names of Chaitanya
Pancha tattva gayatri and beeja mantras
Chaitanya pictures
108 names of Nityananda
Nityananda mantras
Nityananda pictures
Agni mantra
Agni pictures
108 names of Dattatreya (decl)
Dattatreja mantras
Dattatreja pictures
108 names of Vishvakarma (decl)
Vishvakarma yantra
Vishvakarma gayatri mantra
Vishvakarma pictures
108 names of Kubera (decl)
Kubera mantras +audio
Kubera yantra
Kubera pictures
Description and forms of Bhairava
108 names of Bhairava (decl)
108 names of Bhairava (sanskrit)
Kaal Bhairava Ashtakam +audio
Bhairava mantras
Bhairava yantra
Bhairava pictures
Dhanvantri mantra
Dhanvantri pictures
Indra mantra
Indra pictures
Tara mantras
Tara yantras
Tara pictures
Tripura Sundari yantras
Tripura Sundari mantras
Tripura Sundari pictures
Matsya pictures
Kurma pictures
Varaha pictures
108 names of Narasimha (decl)
1000 names of Narasimha v1
1000 names of Narasimha v2
Narasimha kavacham
Narasimha yantra
Narasimha mantras
Narasimha pictures
Vamana pictures
Parashurama pictures
108 names of Rama (explained, decl)
Rama mantras
Rama pictures
Balarama sahasranama (pdf,  ...kb)
108 names of Balarama
Balarama yantra
Balarama mantras
Balarama pictures
Buddha mantras
Buddha pictures
Kalki pictures
108 names of Surya (decl)
108 names of Surya (pdf, 103kb)
1008 names of Surya +audio only
Surya yantra
Surya mantras
Surya pictures
108 names of Chandra (decl)
108 names of Chandra (sanskrit)
Chandra yantra
Chandra mantras
Chandra pictures
108 names of Mangala (decl)
108 names of Mangala (sanskrit)
Mangala yantra
Mangala mantras
Mangala pictures
108 names of Budha (decl)
108 names of Budha (sanskrit)
Buddha yantra
Buddha mantras
Buddha pictures
108 names of Guru (decl)
108 names of Guru (sanskrit)
Guru yantra
Guru mantras
Guru pictures
108 names of Shukra (decl)
108 names of Shukra (sanskrit)
Shukra yantra
Shukra mantras
Shukra pictures
108 names of Shani (decl)
108 names of Shani (sanskrit)
Shani yantra
Shani mantras
Shani pictures
108 names of Rahu (decl)
108 names of Rahu (sanskrit)
Rahu yantra
Rahu mantras +audio
Rahu pictures
108 names of Ketu (decl)
108 names of Ketu (sanskrit)
Ketu yantra
Ketu mantras
Ketu pictures
Asatoma mantra +audio
Poornam mantra +audio
Shanti mantra +audio
Moola mantra +audio
Tryambakam mantra +audio
Chapter I on Asanas
Chapter II on Pranayama
Chapter III on Mudras
Chapter IV on Samadhi
Aindra Das on chanting Holy Name

 

Big and beautiful letter Om
Hare Krishna mantra in sanskrit
Tryambakam mantra in sanskrit
Lakshmi moola mantra in sanskrit
Kuber mantra in sanskrit

 

1. Om Satya Devaya Namaha

2. Om Satyatmane Namaha

3. Om Satya Bhutaya Namaha

4. Om Satya Purushaya Namaha

5. Om Satya Nathaya Namaha

6. Om Satya Sakshine Namaha

7. Om Satya Yogaya Namaha

8. Om Satya Jnanaya Namaha

9. Om Satya Jnana Priyaya Namaha

10. Om Satya Nidhaye Namaha

11. Om Satya Sambhavaya Namaha

12. Om Satya Prabhuve Namaha

13. Om Satyeshwaraya Namaha

14. Om Satya Karmane Namaha

15. Om Satya Pavitraya Namaha

16. Om Satya Mangalaya Namaha

17. Om Satya Garbhaya Namaha

18. Om Satya Prajapataye Namaha

19. Om Satya Vikramaya Namaha

20. Om Satya Siddhaya Namaha

21. Om Satya Achyutaya Namaha

22. Om Satya Viraya Namaha

23. Om Satya Bodhaya Namaha

24. Om Satya Dharmaya Namaha

25. Om Satya Agrajaya Namaha

26. Om Satya Santhustaya Namaha

27. Om Satya Varahaya Namaha

28. Om Satya Parayanaya Namaha

29. Om Satya Purnaya Namaha

30. Om Satya Oushadaya Namaha

31. Om Satya Shashwataya Namaha

32. Om Satya Pravardhanaya Namaha

33. Om Satya Vibhave Namaha

34. Om Satya Jyeshtaya Namaha

35. Om Satya Shreshtaya Namaha

36. Om Satya Vikramine Namaha

37. Om Satya Dhanvine Namaha

38. Om Satya Medhaya Namaha

39. Om Satya Adhishaya Namaha

40. Om Satya Kritave Namaha

41. Om Satya Kalaya Namaha

42. Om Satya Vatsalaya Namaha

43. Om Satya Vasave Namaha

44. Om Satya Amoghaya Namaha

45. Om Satya Rudraya Namaha

46. Om Satya Brahmane Namaha

47. Om Satya Amritaya Namaha

48. Om Satya Vedangaya Namaha

49. Om Satya Chatur-Atmane Namaha

50. Om Satya Bhoktre Namaha

51. Om Satya Shuchaye Namaha

52. Om Satya Architaya Namaha

53. Om Satya Indraya Namaha

54. Om Satya Sangaraya Namaha

55. Om Satya Swargaya Namaha

56. Om Satya Niyamaya Namaha

57. Om Satya Vedaya Namaha

58. Om Satya Nedyaya Namaha

59. Om Satya Piyu-shaya Namaha

60. Om Satya Mayaya Namaha

61. Om Satya Mohaya Namaha

62. Om Satya Suran-andaya Namaha

63. Om Satya Sagaraya Namaha

64. Om Satya Tapase Namaha

65. Om Satya Simhaya Namaha

66. Om Satya Mrigaya Namaha

67. Om Satya Loka Palakaya Namaha

68. Om Satya Sthiraya Namaha

69. Om Satya Oushadaye Namaha

70. Om Satya Dikpalakaya Namaha

71. Om Satya Dhanur-dharaya Namaha

72. Om Satya Ambujaya Namaha

73. Om Satya Vakyaya Namaha

74. Om Satya Gurave Namaha

75. Om Satya Nya-yaya Namaha

76. Om Satya Sakshine Namaha

77. Om Satya Samvritaya Namaha

78. Om Satya Sampradaya Namaha

79. Om Satya Vahn-ye Namaha

80. Om Satya Vayave Namaha

81. Om Satya Shik-haraya Namaha

82. Om Satya Anandaya Namaha

83. Om Satya Dhiraya Namaha

84. Om Satya Shri-padaya Namaha

85. Om Satya Guh-yaya Namaha

86. Om Satyo-dharaya Namaha

87. Om Satya Hridayaya Namaha

88. Om Satya Kamalaya Namaha

89. Om Satya Nalaya Namaha

90. Om Satya Bahave Namaha

91. Om Satya Mukhaya Namaha

92. Om Satya Jihvaya Namaha

93. Om Satya Daunstraya Namaha

94. Om Satya Nashikaya Namaha

95. Om Satya Shotraya Namaha

96. Om Satya Chakshuse Namaha

97. Om Satya Shirase Namaha

98. Om Satya Mukutaya Namaha

99. Om Satyambaraya Namaha

100. Om Satya Abhara-naya Namaha

101. Om Satya Ayudhaya Namaha

102. Om Satya Shri Vallabhaya Namaha

103. Om Satya Guptaya Namaha

104. Om Satya Pushkaraya Namaha

105. Om Satya Dridaya Namaha

106. Om Satya Bamarataya Namaha

107. Om Satya Griha Rupine Namaha

108. Om Satya Praharana Ayudhaya Namaha

109. Om Sri Satya Narayanaya Swami Devatabhyo Namaha

 

Iti Dashotara Shatanama Puma Samarpayami

 

108 names of Satya Narayana