Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
VK

108 names of Chandra

1. Om shriimate namah

forever beautiful

 

2. Om shasha-dharaaya namah

 

3. Om chandraaya namah

moon

 

4. Om taara-adhishaaya namah

 

5. Om nishaa-karaaya namah

 

6. Om sukha-nidhaye namah

full of happiness

 

7. Om sadaaraadhyaaya namah

 

8. Om sat-pataye namah

Lord of truth

 

9. Om saadhu-puujitaaya namah

worshipped by sadhu

 

10. Om jitendriyaaya namah

asketic, who keeps senses under control

 

11. Om jayodhyogaaya namah

 

12. Om jyotish-cakra-pravartakaaya namah

One who makes stars to move

 

13. Om vikartanaanujaaya namah

 

14. Om viraaya namah

heroic hero

 

15. Om vishveshaaya namah

lord of the universe

 

16. Om vidushaam pataye namah

 

17. Om doshakaraaya namah

corrector of mistakes

 

18. Om dushta-duuraaya namah

 

19. Om pushtimate namah

mother of wellbeing

 

20. Om shishta-paalakaaya namah

 

21. Om ashta-muurti-priyaaya namah

one who loves eight forms

 

22. Om anantaaya namah

endless

 

23. Om kashta-daaru-kutharakaaya namah

 

24. Om sva-prakaashaaya namah

 

25. Om prakaash-aatmane namah

 

26. Om dyu-caraaya namah

one who rolls in sthe sky

 

27. Om deva-bhojanaaya namah

one who feeds gods

 

28. Om kalaa-dharaaya namah

one who rules time

 

29. Om kaala-hetave namah

 

30. Om kaama-krite namah

love maker

 

31. Om kaama-daayakaaya namah

pleasure maker

 

32. Om mrityu-sahaarakaaya namah

 

33. Om amarityaaya namah

nectar of immortality

 

34. Om nityaanushthaana-daayakaaya namah

 

35. Om kshapaa-karaaya namah

creator of day and night

 

36. Om kshiina-paapaaya namah

destroyer of sin and unhappiness

 

37. Om kshaya-vriddhi-samanvitaaya namah

waxing and waning

 

38. Om jaivaatrikaaya namah

 

39. Om shucaye namah

he who is clean

 

40. Om shubhraaya namah

 

41. Om jayine namah

opposite to Sun

 

42. Om jaya-phala-pradaaya namah

the giver of boons of victory

 

43. Om sudhaa-mayaaya namah

energy of wellbeing

 

44. Om sura-svaamine namah

lord of demigods

 

45. Om bhaktanaam-ishtha-daayakaaya namah

fulfiller fo floolwers wishes

 

46. Om bukti-daaya namah

 

47. Om mukti-daaya namah

giver of liberation

 

48. Om bhadraaya namah

benefactor

 

49. Om bhakta-daaridriya-bhanjanaaya namah

 

50. Om saama-gaana-priyaaya namah

 

51. Om sarva-rakshakaaya namah

he who makes everything beautiful

 

52. Om saagarodbhavaaya namah

 

53. Om bhayaanta-krite namah

he who ends fear

 

54. Om bhakti-gamyaaya namah

attainable

 

55. Om bhava-bandha-vimocakaaya namah

he who liberates from bonded existance

 

56. Om jagat-prakaasha-kiranaaya namah

he who makes worls beautiful

 

57. Om jagad-aananda-kaaranaaya namah

he who makes world blossom in bliss

 

58. Om nissapalaaya namah

 

59. Om niraahaaraaya namah

he who destroys liquid

 

60. Om nirvikaaraaya namah

he who refreshes and revives

 

61. Om niraamayaaya namah

healthy, free from disease, clenliness, wellbeing

 

62. Om bhu-cchayaa-cchaaditaaya namah — tas, kuru aptumšo zemes ēna

darkened by the shadow of earth

 

63. Om bhavyaaya namah

beautiful, softhearted and beneficial

 

64. Om bhuvana-prati-paalakaaya namah

creator and protector of all beings

 

65. Om sakalaarti-haraaya namah

 

66. Om saumya-janakaaya namah

creator of Soma nectar

 

67. Om saadhu-vanditaaya namah

worshipped by sadhus

 

68. Om sarvaagama-jnaaya namah

 

69. Om sarva-jnaaya namah

all knowing

 

70. Om sanakaadi-muni-stutaaya namah

 

71. Om sita-chatra-dhvajopetaaya namah

 

72. Om sitangaaya namah

 

73. Om sita-bhushanaaya namah

decorated with white light

 

74. Om shveta-maalyaambara-dharaaya namah

decorated with beads of white light

 

75. Om shveta-gandhaanu-lepanaaya namah

 

76. Om dashaashva-ratha-samrudaaya namah

whose chariot may have even ten horses

 

77. Om danda-paanaye namah

he who holds the stick

 

78. Om dhanur-dharaaya namah

he who holds bow

 

79. Om kunda-pushpi-jjvalaakaaraaya namah

he who holds bowl with fire flower

 

80. Om nayanaabja-samudbhavaaya namah

 

81. Om aatreya-gotra-jaaya namah

 

82. Om atyanta-vinayaaya namah

 

83. Om priya-daayakaaya namah

 

84. Om karunaa-rasa-sampuurnaaya namah

filled with passion

 

85. Om karkata-prabhave namah

 

86. Om avyayaaya namah

imperishable

 

87. Om catur-ashraasanaarudaaya namah

 

88. Om caturaaya namah

smart and charming

 

89. Om divya-vaahanaaya namah

divine carrier

 

90. Om vivasvan-mandala-jeya-vasaaya namah

he who lives in the circle of the Sun-god

 

91. Om vasu-samriddhi-daaya namah

giver of richness

 

92. Om maheshvara-priyaaya namah

dear to Shiva

 

93. Om daantaaya namah

 

94. Om meru-gotra-pradaakshinaaya namah

 

95. Om graha-mandala-madhyasthaaya namah

in the centre of planetary circle

 

96. Om grasitaarkaaya namah

 

97. Om grahaadhipaaya namah

enlightener of the planets

 

98. Om dvija-raajaaya namah

ruler of twice-born brahmins

 

99. Om dyuti-kalaaya namah

 

100. Om dvibhujaaya namah

with two hands

 

101. Om dvija-puujitaaya namah

worshipped by brahmins

 

102. Om audumbara-nagaavaasaaya namah

 

103. Om udaaraaya namah

bestowed with all positive attributes

 

104. Om rohinii-pataye namah

lord of Rohini

 

105. Om nityo-dayaaya namah

giver of immortality

 

106. Om muni-stutyaaya namah

praised by munis

 

107. Om nityaananda-phala-pradaaya namah

giver of eternal fruits

 

108. Om sakalaahlaadana-karaaya namah

 

109. Om palaashedhma-priyaaya namah

 

iti Chandra ashtottarashatanaamaavali sampuurnam

Things to desire...

Scroll to Top