Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK

108 names of Shukra

1. Om shukraaya namah

2. Om shucaye’ namah

3. Om shubha-gunaaya namah

4. Om shubha-daaya namah

5. Om shubha-lakshanaaya namah

6. Om shobha-naakshaaya namah

7. Om shubravaahaaya namah

8. Om shuddha-sphadika-bhaasvaraaya namah

9. Om dinaartiharakaaya namah

10. Om daitya-gurave’ namah

11. Om deva-abhivanditaaya namah

12. Om kaavya-asaktaaya namah

13. Om kaama-paalaaya namah

14. Om kavaye’ namah

15. Om kalyaanaa-daayakaaya namah

16. Om bhadra-muurtaye’ namah

17. Om bhadra-gunaaya namah

18. Om bhaargavaaya namah

19. Om bhakta-paalanaaya namah

20. Om bhoga-daaya namah

21. Om bhuvana-adhyakshaaya namah

22. Om bhukti-mukti-phala-pradaaya namah

23. Om caaru-shiilaaya namah

24. Om caaru-ruupaaya namah

25. Om caaru-candra-nibhaananaaya namah

26. Om nidhaye’ namah

27. Om nikhila-shaastra-jnaaya namah

28. Om niiti-vidyaa-dhuram-dharaaya namah

29. Om sarva-laksana-sampannaaya namah

30. Om sarvaa-pagduna-varjitaaya namah

31. Om samaana-adikanir-muktaaya namah

32. Om sakalaa-gaamapaaragaaya namah

33. Om bhrigave’ namah

34. Om bhoga-karaaya namah

35. Om bhuumi-sura-paalana-tat-paraaya namah

36. Om manasvine namah

37. Om maanadaaya namah

38. Om maanyaaya namah

39. Om maayaatiitaaya namah

40. Om mahaa-yashase’ namah

41. Om bali-prasannaaya namah

42. Om abhaya-daaya namah

43. Om baline namah

44. Om satya-paraakramaaya namah

45. Om bhavapaasha-parityaagaaya namah

46. Om bali-bandha-vimocakaaya namah

47. Om ghanaa-shayaaya namah

48. Om ghana-adhyakshaaya namah

49. Om kambhugrivaaya namah

50. Om kalaa-dharaaya namah

51. Om kaarunya-rasa-sampurnaaya namah

52. Om kalyaana-guna-vardhanaaya namah

53. Om shvetaambaraaya namah

54. Om shvetavapushe’ namah

55. Om catur-bhuja-samanvitaaya namah

56. Om akshamaalaa-dharaaya namah

57. Om acintyaaya namah

58. Om akshinagunabha-asuraaya namah

59. Om nakshatra-gana-samcaaraaya namah

60. Om nayadaaya namah

61. Om niti-maarga-daaya namah

62. Om varsha-pradaaya namah

63. Om hrishikeshaaya namah

64. Om klesha-naasha-karaaya namah

65. Om kavaye namah

66. Om cintitaartha-pradaaya namah

67. Om shaanta-mataye’ namah

68. Om citta-samaadhi-krite’ namah

69. Om aadhi-vyaadhi-haraaya namah

70. Om bhaari-vikramaaya namah

71. Om punya-daayakaaya namah

72. Om puraana-purushaaya namah

73. Om pujyaaya namah

74. Om puruhaata-adi-sannutaaya namah

75. Om ajeyaaya namah

76. Om vijitaaraataye’ namah

77. Om vividhaa-bharanojjvalaaya namah

78. Om kunda-pushpa-pratikaashaaya namah

79. Om mandahaasaaya namah

80. Om mahaa-mataye’ namah

81. Om muktaa-phala-samaanaabhaaya namah

82. Om mukti-daaya namah

83. Om munisannutaaya namah

84. Om ratna-simhaasanaa-rudaaya namah

85. Om rathasthaaya namah

86. Om rajataprabhaaya namah

87. Om suurya-praagdesha-samcaaraaya namah

88. Om sura-shatru-suhride’ namah

89. Om kavaye’ namah

90. Om tula-avrishabharaashishaaya namah

91. Om durdharaaya namah

92. Om dharma-paalakaaya namah

93. Om bhaagyadaaya namah

94. Om bhavya-caaritraaya namah

95. Om bhavapaasha-vimocakaaya namah

96. Om gauda-desh-eshvaraaya namah

97. Om goptre namah

98. Om gunite namah

99. Om guna-vibhuushanaaya namah

100. Om jyeshthaa-nakshatra-sambhuutaaya namah

101. Om jyeshthaaya namah

102. Om shreshthaaya namah

103. Om shuci-smitaaya namah

104. Om apavarga-pradaaya namah

105. Om anantaaya namah

106. Om santaana-phala-daayakaaya namah

107. Om sarva-ishvarya-pradaaya namah

108. Om sarva-giirvaana-gana-sannutaaya namah

Things to desire...